Säker cykling vuxna

Söker din arbetsplats eller förening en professionell utbildare inom säker cykling?

Vi har mångårig erfarenhet av att utbilda vuxna cyklister och har även teoretisk utbildning för nybörjare som aldrig cyklat tidigare. Vi erbjuder utbildning inom mörkercykling och cykling vintertid samt teori med trafikregler och värderingsövningar.

Läs mer i vårt produktblad