Hyresvillkor vid hyra av babyskydd, bas och adapter

Hyresavgiften är 500 kr för babyskydd, 300 kr för bas och 90 kronor för adapter. Avgiften gäller för hyra i 9 månader. Återlämningsdatum framgår av hyreskontraktet och i bekräftelsen som skickas via e-post. Avgiften betalas med Swish (på NTF Västs kansli, BVC och Östra Sjukhuset) eller kort (på NTF Västs kansli) direkt vid hyrestillfället. Vid betalning med Swish ska kontraktsnummer uppges i meddelandefältet.

Vid återlämning skall babyskyddet vara väl rengjort enligt skötselanvisningarna och komplett med samtliga tillhörande delar, i annat fall utgår ersättningsavgift enligt följande:

Utrustning är ej rengjord: 400 kr
Solskydd saknas 250 kr
Huvudstöd saknas 200 kr
Bältesmudd saknas 100 kr/st
Sittkudde saknas 200 kr
Bältesklämma saknas 50 kr (gäller basen)
Adapter saknas 200 kr

Hyresperioden kan efter överenskommelse förlängas till en kostnad av 100 kr/påbörjad månad. Vid försening tillkommer avgift med 100 kr/påbörjad månad. Om babyskyddet ej återlämnas inom 4 veckor efter återlämningsdatum betraktas det som sålt och faktura på 1 500 kr kommer att skickas till hyrestagaren.

 

Återlämning
Om utrustningen är hyrd på NTF Väst:s kansli eller i servicebutiken på Östra Sjukhuset ska återlämning ske på NTF Västs kansli på Holmvägen 55 i Göteborg under ordinarie öppettider. För öppettider, se NTF Väst:s hemsida >> Öppettider

Om utrustningen är hyrd på ett BVC ska återlämning ske på samma BVC under de öppettider som gäller där.

Vid händelse av trafikolycka, annan skada eller stöld ska NTF Väst kontaktas snarast möjligt för byte eller ersättning av utrustning.

 

Skötselanvisningar inför återlämning
Vid återlämning ska babyskyddet och basen vara väl rengjorda, i annat fall utgår en ersättningsavgift på 400 kr. Hyrestagaren kan också bli anvisad att rengöra utrustningen själv och därefter återkomma för återlämning.

Utrustningen rengörs enligt följande:

- Överdrag, huvudstöd, bältesmuddar, sittkudde och solskydd tas av från babyskyddet och tvättas för hand eller i maskin, fintvätt 40 grader. Använd inte sköljmedel. Tyget får inte torktumlas.
- Stolens bälten torkas noggrant av med en fuktig trasa.
- Plastbaljan och den vita frigolitplasten torkas av med en fuktig trasa. Det går även bra att duscha av den.
- Basen torkas av med en fuktig trasa.
- Adapter återlämnas i medföljande påse.

 

Bruksanvisningar
Här kan du ladda ner bruksanvisningar för babyskydd, bas och adapter:
Babyskydd
Basplatta
Adapter

Monteringsfilm för Axkid babyskydd med bas.  

 

Behandling av personuppgifter - GDPR
Hyrestagarens personuppgifter som finns lagrade hos NTF Väst skyddas av dataskyddsförordningen, GDPR. Vid uthyrning av utrustning hos NTF Väst behandlas hyrestagarens personuppgifter med datastöd för att genomförande av tjänsten ska kunna vara möjlig och för att skyldigheter enligt lag ska kunna fullgöras.

Om hyrestagaren aktivt har valt ”Ja tack, jag vill ha trafiksäkerhetsinformation relaterat till mitt barns ålder” används angivet beräknat förlossningsdatum som utgångpunkt för utskick via e-post med goda råd när barnet är 3, 4 samt 7 år.

Den som har personuppgifter sparade hos NTF Väst har rätt att ta del av vilka uppgifter som finns lagrade. Lagrade personuppgifter används endast till ovan beskrivna ändamål och sparas i 7 år efter den senaste uthyrningsperioden, i enlighet med bokföringslagen.