Vår trafiksäkerhetskonferens

Barn, Liv och Trafik

Den 7 mars 2017 var NTF Väst tillbaka med den uppskattade konferensen Barn, Liv och Trafik på Lindholmen Science Park i Göteborg. En heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barn och ungas trygghet och säkerhet i trafikmiljön och en mötesplats för alla som hanterar och planerar stads- och trafikmiljö, folkhälsa samt undervisning som rör barn och ungdomar.

Programmet för dagen

Bildspel från dagen

Här hittar du föreläsarnas presentationer: https://www.slideshare.net/ntfvast/