På spaning efter helheten

Har du sett 60-sekundersfilmen som efter två veckor på YouTube visats 8 miljoner gånger? Vågar du utmana din syn på hastighet? Och har du någon gång ställt dig frågan om vad som egentligen är en helhetssyn på trafiksäkerhet?

Är det ok att göra misstag i trafiken? Eller ska du plikta med ditt liv för att du misstagit dig på hastigheten på bilen du möter? Den Nyzeeländska motsvarigheten till Transportstyrelsen har illustrerat fasan som följer av ett litet trafikmisstag i 60 sekunders filmen ”Speed ad – Mistakes”. Filmen har visats 8 miljoner gånger på YouTube efter bara ett par veckor och väckt intresse långt utanför gängse trafiksäkerhetskretsar. Budskapet är att sänkt fart räddar liv. Men för oss som jobbar med människan i trafiken är den också ytterligare ett exempel på att barn är extra utsatta när vuxna brister. Barn kan i princip aldrig välja vilka fordon de måste möta i sin vardagsmiljö eller hur fort mamma och pappa kör. Ibland ges barnet även valmöjligheter som det ännu inte är moget att hantera – så som möjlighet att välja bort hjälm eller själv bedöma vilken väg som är mest lämplig att gå eller cykla på.

Samtidigt: Trots alla risker som barn utsätts för på grund av samhällets mobilitetsbehov så vill vi att barnen ska uppleva rörelsefrihet i vardagen. I dagens samhälle uppmuntrar vi till självständighet och kritiskt tänkande. Vågskålen väger fint i spänningsfältet mellan å ena sidan fysisk planering som förlåter misstag och å andra sidan beteendepåverkan så att misstagen aldrig ens begås. Ingenjörskonst kontra utbildning och trafikbildning. Mitträcken och bilfria skolvägar kontra Anita och Televinken. Eller varför inte både och? Varför inte både en infrastruktur som byggs utifrån barns förutsättningar och människans felbarhet i kombination med föräldrastöd och att trafik får mer plats i skolans arbete? Varför är inte ett gjutet samarbete mellan samhällsplanerare, folkhälsoplanerare och skolledare en självklarhet i alla kommuner idag? Är inte målbilden den samma när det kommer till barns uppväxtvillkor?

På konferensen Barn, Liv och Trafik den 6 mars i Göteborg ställer vi dessa frågor och hoppas kunna bidra till några av svaren. Internationell utblick kring ”Cities for children” blandas med inhemska exempel på planering och beteendepåverkan, som toppas med framtidsprofetior utifrån den omtalade ”SEVS-metodiken”. Och naturligtvis ingen konferens utan diskussion; Riksdagens Trafikutskott möter Boverket, NTF och Trafikverket i frågan om vem som egentligen ska göra vad för trafiksäkerheten i myndighetssverige? Vi utlovar inspiration, motivation och att det blir ganska roligt också. Häng med och spana efter helheten med oss!

Har du inte sett Speed Ad – Mistakes ännu? Gör det. Kanske förändras din syn på hastighet för alltid: http://www.youtube.com/watch?v=bvLaTupw-hk&feature=youtu.be

Vi ser fram emot att träffa dig den 6 mars!
NTF Väst

Mer info om konferensen Barn, Liv och Trafik 6 mars: http://www.ntf.se/vast/BARNLIVTRAFIK/


2014-02-06