Halkskydd är bra hjälpmedel för att undvika fallolyckor i vinter

Vintern är en vacker årstid, men det är tyvärr inte bara snön som faller. Varje vinter halkar hundratusentals människor omkull på hala trottoarer och andra gångvägar i Sverige. 60 procent av fotgängares fallolyckor inträffar på is och snö.

Enligt MSB skadades 27 000 personer i singelolyckor på is och snö till den grad att de uppsökte en akutmottagning under 2010. 17 % av dem fick läggas in för fortsatt vård i genomsnitt sex dygn. Totalt ledde det till cirka 27 000 vårddygn under året.

- När olyckan är framme kostar det i form av sjukhusvård, eventuellt inkomstbortfall och kanske extra hjälp i hemmet för äldre. Förutom att en fallolycka kan innebära en lång konvalescens och bekymmer för den som drabbas så är halkolyckorna en dyr affär för samhället, säger Malin Lundgren, verksamhetschef för NTF Väst.

Äldre drabbas i svårare grad av halkolyckorna. Balansen tenderar att försämras på äldre dagar och då ökar också risken att ramla. Med stigande ålder inträffar ofta också benskörhet och det innebär att skadorna blir allvarligare hos de äldre som faller omkull. Risken för halka vintertid gör att många väljer att stanna hemma.

- Att kunna gå ut utan rädsla är viktigt ur flera perspektiv. Promenader utgör en stor del av vardagsfunktionen för många äldre. Även vardagliga sysslor såsom att handla på egen hand är betydelsefullt för att uppleva oberoende och livskvalitet. Halkskydd är ett enkelt hjälpmedel för att undvika fallolyckkor på is och snö, säger Malin Lundgren.

Halkskydd finns i många varianter och kan köpas på apotek, sportaffärer, stormarknader etc. Viktigt är att halkskyddet är CE-märkt och passar till vinterskorna. Välj gärna en modell som är enkel att ta på och av eller välj ett s k dynamiskt skydd, vilket innebär att det kan användas på flera typer av underlag – snö och is, barmark och inomhus. Gåstavar ger ett bra stöd när man går ute, byt bara ut gummitassen mot isbrodd vintertid.

Varför drabbas äldre fotgängare svårare av halkolyckor? Vad kan samhället göra för att minska fallolyckor på is och halka? Vad ska man tänka på när man väljer halkskydd? Dessa frågor står i centrum när NTF Väst samlar äldreorganisationerna SPF, PRO, SPRF, SKPF och RPG till seminarium. Fler än 60 s k Trafikombud har anmält att de vill delta i utbildningen. Tanken är att äldreorganisationernas Trafikombud i sin tur ska informera sina kamrater i alla de olika lokalföreningarna. På så sätt medverkar de till att öka kunskapen om vad äldre kan göra för att minska risken att råka ut för en halkolycka.

Tid och plats torsdag 28 november kl. 10.00-14.30, Infosalen, Trafikkontoret Göteborg Stad, Köpmansgatan 20 i Göteborg.

För mer information kontakta Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, tel: 0709-96 76 16, e-post: malin.lundgren@ntf.se , www.ntf.se/vast

Checklista inför köp av halkskydd

1. Är halkskyddet CE-märkt? Märkningen garanterar att produktion uppfyller vissa säkerhetskrav.
2. Passar halkskyddet till dina vinterskor?
3. Är det ett dynamiskt, andra generationens, halkskydd (Twicegrip), som anpassar sig till underlaget och därför fungerar på såväl is och snö som barmark och inomhus?
4. Är skyddet bekvämt att ta av och på?
5. Får det plats i fickan eller väskan om du behöver ta av det tillfälligt?
6. Kan skyddet sitta kvar när du kör bil?

Ett helfotsskydd ger den bästa säkerheten på snö och is. Om det inte är ett dynamiskt halkskydd kan ett helfotsskydd ge en ökad halkrisk på barmark. Klarar inte helfotsskyddet flera underlag så kan ett delvis skydd vara bättre. Ett hälskydd ger bättre skydd än ett framfotsskydd, men ett nättare framfotsskydd är bättre än inget skydd alls. Hälskyddet är att föredra eftersom det är när man sätter ner hälen som risken för halka är som störst. För den som inte vill ha avtagbart halvfotsskydd så finns det specialskor med skydd som fälls ut vid behov. Ett annat alternativ är skor med dubbar som fungerar på flera underlag. Dubbarna fjädrar ut på hala underlag och trycks in på hårda underlag. Läs mer om halkskydd


NTF Väst är en idéburen organisation som arbetar för en trygg och säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än en miljon invånare i 19 västsvenska kommuner. www.ntf.se/vast


2013-11-27