Vår trafiksäkerhetskonferens

Barn, Liv och Trafik 2019

 

Den 7 mars 2019 var vi tillbaka med femte upplagan av vår konferens Barn, Liv och Trafik! Närmare 200 besökare och utställare deltog på en heldag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte om barns och ungas trygghet och säkerhet i trafikmiljön. Konferensen är en mötesplats för samtliga som hanterar och planerar stads- och trafikmiljö, folkhälsa samt undervisning som rör barn och unga.

Talare från Trafikverket, kommuner, forskare och experter var på plats. Vi tog utgångspunkt i dagens trafiksäkerhetsläge för barn och unga och gick vidare med en spännande utblick mot Norge som idag är bäst i världen på trafiksäkerhet. Vi kikade på digitaliserings- och automatiseringsutvecklingen och framtidens resvanor och trender inom beteendepåverkan. Bland annat. 

Här hittar du presentationer från dagens föreläsare

Har du frågor eller inspel till nästa upplaga av Barn, Liv och Trafik?
Kontakta
Angela Aylward, projektledare NTF Väst här